پردیس چت پردیس چت,چتروم, چت, پردیس , چتروم ایرانی,سایت چت, پردیس چت فارسی,پردیس چت اصلی ,مکانی برای دوست یابی و چت کردن و چترومی با امکانات بالا و بینظیر. http://pardischat.ml 2019-11-14T02:08:49+01:00 text/html 2018-08-25T17:32:03+01:00 pardischat.ml محمد الیاسی ادرس جدید پردیس چت http://pardischat.ml/post/2 <div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;">&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://image.freepik.com/free-vector/social-network-infographic_23-2147511970.jpg" alt="پردیس چت" width="500"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>برای دریافت ادرس&nbsp;</b></font><a href="پردیس چت" target="" title="http://www.pardischat.ml"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>پردیس چت</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;به ایمیل من پیام بدید&nbsp;</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>یا اینکه به تلگرام من پیام بدید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>اگه مشکل دیگه ای هم بود پیام بذارید زیر همین پست جوابتونو میدم.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>Email : mamali.bjb@gmail.com</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.freeiconspng.com/uploads/email-icon--100-flat-vol-2-iconset--graphicloads-18.png"   width="30" height="30"  alt="پردیس چت | ایمیل پردیس چت">&nbsp; &nbsp;</div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>Telegram:&nbsp;</b></font><a href="https://t.me/mohammad_mx00" target="_blank" title="تلگرام پردیس چت"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000000"><b>@mohammad_mx00</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.farsroid.com/wp-content/uploads/Telegram-Logo.png" width="30" height="30" alt="پردیس چت | تلگرام پردیس چت">&nbsp; &nbsp;</div> text/html 2018-08-06T17:58:00+01:00 pardischat.ml محمد الیاسی پردیس چت http://pardischat.ml/post/1 <div><br></div><div><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak">سلام خدمت همه ی دوستان</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="3" color="#000099">پردیس چت یه مدتی بسته میشه تا ببینم چه کار میتونم بکنم براش.</font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">شما اگه سوالی داشتین پایین همین پست نظر بدید جوابتونو همونجا میدم. یا اینکه به این ادرس ایمیلی که میزارم&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">ایمیل بزنید و سوال خودتونو بپرسید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">در ضمن سعی میکنم با سرچ "</font><font color="#009900"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></font><a href="http://www.pardischat.tk" target="_blank" title="پردیس چت"><b><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900">پردیس چت</font></b></a><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">&nbsp;" در گوگل در لینک اول بمونیم و شما به راحتی بتونید اینجا رو پیدا کنید.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663300">به زودی خبر های جدید رو میذارم براتون ...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663300"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663300"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#990000"><b style="">Email&nbsp; :&nbsp; &nbsp;mamali.bjb@gmail.com</b></font></div><div style="text-align: left;"><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>